नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तु
कपिलवस्तु

उदेश्य

  • भूमि प्रशासनको रुपमा कार्य गर्ने ।
  • मोहीको हकको सुरक्षण गर्ने ।
  • मोही र जग्गाधनीको संयुक्त तथा एकल निवेदनका अनुसार प्रमाणको आधारमा जग्गाको बाँडफाँड गर्ने ।
  • सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने ।
  • विभिन्न माध्यमद्धारा सरकारलाई प्राप्त जग्गाको संरक्षण गर्दै उक्त जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने ।

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)